uk sk fr it cz ru de es pl
home kontakt
facebook google+
back

Reklamn? keramika a keramika na r??zn?? p???le??itosti

- Originální keramika na ka??dou p??íle??itost, nap??íklad: setkání, sjezdy, dárky pro hosty, Den horník??, první svaté p??ijímání, oslavy, jubilea
- Firemní a reklamní keramika
- V nabídce hrnky, krígly, láhve, popelníky, zvonky a mnoho jiných
- Atypické keramické výrobky na zakázku
- Na výrobcích m????e být umíst?n libovolný vzor, nápis, erb nebo logo
- Unikátní návrhy a tradiční technologie, p??i kterých se neu??ívá toxičních chemických sloučenin
- Vlastní, pln? vybavený strojový park