uk sk fr it cz ru de es pl
home kontakt
facebook google+
back

Suven??ry - d??rky

-Výroba keramických suvenýr?? regionálních, námo??nických, na zvláštní p??íle??itosti. Vzory uznány atesty Státní nadace Cepelia za lidovoum?lecké výrobky.
-V nabídce hrnky, krígly, láhve, popelníky, zvonky a mnoho jiných
- Vzory vlastní nebo podle p??ání zákazníka
- Na výrobcích m????e být umíst?n libovolný vzor, nápis, erb nebo logo
- Unikátní návrhy a tradiční technologie, p??i kterých se neu??ívá toxických chemických sloučenin
- Vlastní, pln? vybavený a moderní strojový park