uk sk fr it cz ru de es pl
home kontakt
facebook google+
back

Pr?le??itostn?? a reklamn?? keramika

- Neopakovate?ná keramika na ka??dú príle??itos??, napríklad: stretnutia, zjazdy, darčeky pre hostí, slávnosti, ako: De?? baníkov, prvé sväté prijímanie, jubileá
- Keramika firemná a reklamná
- V ponuke hrnčeky, dekoratívne pivové poháre/krígle, f?aše, popolníky, zvončeky a mnoho iného
- Netypické keramické výrobky pod?a objednávky klienta
- Na výrobkoch mô??e by?? umiestnený ?ubovo?ný vzor, nápis, erb alebo logo
- Unikátne vzory a tradičné technológie, v ktorých sa nepou??ívajú toxické chemické zlúčeniny
- Vlastný kompletný strojový park