uk sk fr it cz ru de es pl
home kontakt
facebook google+
back

Pamiatky ?? suven?ry

- Výroba keramických pamiatok regionálnych, námorníckych i na špeciálne príle??itosti. Vzory uznané atestmi štátnej nadácie „Cepelia“ za ?udovú ručnú prácu
- V ponuke hrnčeky, atraktívne pivové poháre, f?aše, zvončeky, popolníky a ve?a iného
- Vzory vlastné alebo pod?a priania klienta
- Na výrobkoch mô??e by?? umiestnený akýko?vek vzor, nápis, erb alebo logo
- Unikátne vzory a tradičné technológie, v ktorých sa nepou??ívajú toxické chemické zlúčeniny
- Vlastný kompletný a moderný strojový park